Oslo

oslo 1

Esqueleto:

Asiento módulo:

Respaldos:

Brazos:

Patas: